Aktivity CzechRA v roce 2000

/Aktivity, které CzechRA organizovala nebo se na jejich organizaci podílela, aktivity, kterých se zástupci CzechRA zúčastnili/

3.květen 2000  

přednáška prof. Zdeňka Matějčka,CSc. - "Výzkum mozku a čtení"
(Přednáška byla určena studentům UK PedF, VŠ odborníkům, pedagogické veřejnosti, KDK)


květen - říjen 2000  

spolupráce na pilotáži mezinárodního výzkumu čtenářské gramotnosti 10ti letých žáků (výzkum koordinuje ÚIV a UK PedF-Katedra primární pedagogiky)


6.-8. červenec 2000  

účast reprezentantů CzechRA na Středoevropské konferenci o čtení (Slovensko, Bratislava)


20.-23. červenec 2000  

účast zástupkyně CzechRA na konferenci Britského sdružení pro čtení UKRA Conference 2000


srpen - září 2000  

CzechRA se podílí na přípravě a vypsání mezinárodní soutěže Europa Linguarum Reserata (příspěvek ČR k Evropskému roku jazyků 2001)


26.říjen 2000  

odborný seminář "Dětské čtenářství a funkce literatury pro mládež" (spolupráce s Českou sekcí IBBY a Katedrou primární pedagogiky na UK PedF)
Seminář byl určen široké veřejnosti, studentům, učitelům, knihovníkům atd.


1. listopad 2000  

přednáška Mgr. Olgy Staňkové s demonstrací výukového programu pro žáky ZŠ
"Discover the World Through English" spojená s výstavkou knih, výukových materiálů, slovníků a čítanek
(ve spolupráci s Kruhem moderních filologů, pobočka České Budějovice)


9.-11.prosinec  

účast reprezentanta CzechRA /Dr. Ernestové/ na zasedání IDEC ve Slovinsku
Další aktivity :  

2x setkání výboru CzechRA ( příprava koncepce práce na rok 2001, vyřízení začlenění do IRA, schválení stanov CzechRA)

publikační činnost pro pedagogickou veřejnost (Učitelské listy č.2/00-01)

příprava spolupráce studentů UK PedF a KDKPoznámka : Silně vyznačené aktivity byly určeny širší veřejnosti.

Optimalizováno pro Internet Explorer, 800x600
Autor stránek: Jiří Wild