Aktivity CzechRA v roce 2001


/Aktivity, které CzechRA organizuje nebo se na jejich organizaci podílí, aktivity, kterých se zástupci CzechRA zúčastnili/

leden - duben  

spolupráce na vyhodnocení pilotáž výzkumu PIRLS


únor - červen  

spolupráce na hlavním šetření výzkumu PIRLS
(Pokud bude hlavní sběr v ČR uskutečněn.)


24.září 2001  

celostátní setkání didaktiků prvopočátečního čtení a psaní na UK PedF Praha, M.D. Rettigové 4, Praha 1
10,00-14,00 (Určeno didaktikům prvopočátečního čtení a psaní jednotlivých fakult.)


14. březen 2001  

odborný seminář společně s Českou společností Dyslexie na téma:
"Současná výuka čtení - inovace metod, učebnice, výzkum"
10,00 - 14,00 , ZŠ pro žáky nedoslýchavé a se zbytky sluchu, Praha 5, Holečkova ulice


28. březen 2001  

přednáška PhDr. L.Křišťanové /PedF HK/ na téma :
"Lateralita a čtení a psaní. Dysgrafie"
(Přednášku organizuje KPPg UK PedF a výbor CzechRA.)
12,30 - 14,00, místnost R 101, PedF UK Praha, M.D. Rettigové 4, Praha 1
Přednáška je určena studentům UK PedF a učitelům z praxe.


11.duben 2001  

přednáška PhDr. I. Svárovské /Ped.-psych. poradna Mladá Boleslav na téma " Dyslexie, dysortografie."
(Přednášku organizuje KPPg UK PedF a výbor CzechRA.)
12,30 - 14,00, místnost R101, PedF UK Praha,M.D.Rettigové 4, Praha 1
Přednáška je určena studentům UK PedF a učitelům z praxe.


9.-13. červen 2001  

účast zástupce CzechRA na 5. pracovní konferenci RWCT v Rumunsku


29.-30. červen 2001  

účast zástupkyně CzechRA na pracovní poradě IDEC v Dublinu


červen - říjen 2001  

vyhodnocení mezinárodní soutěže k Evropskému roku jazyků 2001


1. - 4. červenec 2001  

účast reprezentantů CzechRA na 12. evropské konferenci o čtení (Dublin, Irsko)


listopad 2001  

účast zástupkyně CzechRA na pracovní poradě IDEC v Tallinnu


listopad 2001  

20.listopad - Přednáška na UK PedF, M.D. Rettigové 4, R 101, začátek v 16,15 : Současná výuka počátečního čtení genetickou metodou. Přednášející : PhDr. Jarmila Wagnerová, CSc., Pedagogická fakulta-Plzeň. (Viz. Aktuální informace)


únor 2002  

odborný seminář organizovaný společně s Českou pobočkou IBBY, Katedrou primární pedagogiky a Katedrou české literatury UK PedF
/Téma a termín bude konkretizován v průběhu prosince 2001./
Další aktivity :   spolupráce studentů PedF a KDK
   
publikační činnost  -  Podpora rozvoje čtenářství prostřednictvím Společnosti CzechRA
   -  Některé didaktické obtíže prvopočátečního čtení
/Dr. Radka Wildová ,CSc. in Sborník Specific. poruch učení a chování, Portál 2001 - v tisku/

   -  CzechRA v roce 2001
/Dr. R. Wildová,CSc.- Učitelské listy/


přednášková činnost členů výboru pro pedagogickou veřejnost

2x setkání výboru CzechRA (realizace plánovaných aktivit, řešení otázky členství v CzechRA, spolupráce s dalšími partnery)Poznámka  :  Silně vyznačené aktivity jsou určeny širší veřejnosti.
Na tyto aktivity jsou všichni srdečně zváni.


Optimalizováno pro Internet Explorer, 800x600
Autor stránek: Jiří Wild