Aktivity CzechRA v roce 2002


/Aktivity, které CzechRA organizuje nebo se na jejich organizaci podílí./

13. březen 2002  

odborný seminář organizovaný společně s Čes. spol. Dyslexie :"Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti u žáků českých základních škol"
10,00 - 14,00, ZŠ pro žáky neslyšící a se zbytky sluchu, Holečkova ul. Praha 5
garance : dr. R. Wildová,CSc., dr. O. Zelinková,CSc.


22. březen 2002  

"Noc s H.Ch. Andersenem" (organizuje Klub dětských knihoven, příp. participace studentů pedag. fakult)
garance : Klub dětských knihoven


23. duben 2002  

přednáška na UK PedF- "Výzkum úrovně dovednosti čtení a čtenářství žáků české primární školy"
16,15 - 17,45, R 101, M.D. Rettigové 4
garance : dr. R. Wildová,CSc.


9. květen 2002  

CzechRA na veletrhu "Svět knihy" (prezentace CzechRA a jejích partnerů, kulatý stůl zaměřený na nezbytnost podpory rozvoje čtenářství v ČR)
garance : dr. R. Wildová,CSc.květen 2002  

přednáška na UK PedF - "Výsledky mezinárodního výzkumu čtenářské gramotnosti desetiletých žáků - PIRLS"
garance : dr. R. Wildová,CSc.


červen 2002  

přednáška "Rozvoj čtení na 1. st. ZŠ" - Ped. centrum - Cheb (akce pro učitelskou a rodičovskou veřejnost)
garance : dr. R. Wildová,CSc.


září 2002  

celostátní setkání didaktiků prvopočátečního čtení a psaní na PedF MU Brno (příp. UK PedF Praha)
garance : dr. R. Wildová,CSc.


16. říjen 2002  

Rodinné čtení na ZŠ (akce pro žáky a rodiče ) - ZŠ Korunovační- Praha 7, Choceň
garance : Bobina Blažková


listopad 2002  

Rodinné čtení na MŠ (akce pro děti a rodiče) - Praha
garance : doc. dr. E. Opravilová,CSc.


prosinec 2002  

Aktivní metody při rozvoji čtení a čtenářství v 1. roč. ZŠ (dílna pro studenty ped. fakult a učitele v praxi) - Hradec Králové
garance : Mgr. J. DoležalováDalší aktivity :   spolupráce na přípravě česko-slovenské databáze publikací týkajících se problematiky čtení, čtenářství
    spolupráce na projektu dalšího vzdělávání učitelů - Tvořivá škola (Nová škola Brno)


Publikační činnost :   popularizující články týkající se problematiky čtení a čtenářství v Učitelských listech, časopise Kritické listy, Učitelských novinách a Rodina a škola.
    odborné publikace pro didaktiky čtení, učitele v praxi a studenty na UK PedF, v časopise Pedagogická orientace atd.


Poznámka  :  Silně vyznačené aktivity jsou určeny širší veřejnosti.
Na tyto aktivity jsou všichni srdečně zváni.
    Přesné termíny a místo konání, příp. jméno přednášejícího, budou doplněny průběžně.


Optimalizováno pro Internet Explorer, 800x600
Autor stránek: Jiří Wild