Aktivity CzechRA v roce 2001


/Aktivity, které CzechRA organizuje nebo se na jejich organizaci podílí, aktivity, kterých se zástupci CzechRA zúčastnili/

březen 2004  

"Noc s H.Ch. Andersenem" (organizuje Klub dětských knihoven, příp. participace studentů pedag. fakult)
garance : Klub dětských knihoven


květen 2004  

CzechRA na veletrhu "Svět knihy" (prezentace CzechRA a jejích partnerů, kulatý stůl zaměřený na nezbytnost podpory rozvoje čtenářství v ČR)
garance : dr. R. Wildová,CSc.červen 2004  

účast zástupce CzechRA na pracovní konferenci RWCT v Rumunsku


červen 2004  

účast zástupkyně CzechRA na pracovní poradě IDEC v Dublinu


září 2004  

celostátní setkání didaktiků prvopočátečního čtení a psaní na UK PedF Praha, M.D. Rettigové 4, Praha 1
10,00-14,00 (Určeno didaktikům prvopočátečního čtení a psaní jednotlivých fakult.)


Další aktivity :   spolupráce na aktualizaci česko-slovenské databáze publikací týkajících se problematiky čtení, čtenářství
Poznámka  :  Silně vyznačené aktivity jsou určeny širší veřejnosti.
Na tyto aktivity jsou všichni srdečně zváni.


Optimalizováno pro Internet Explorer, 800x600
Autor stránek: Jiří Wild