Aktuální informace


Katedra pedagogické a školní psychologie PedF UK
Katedra primární pedagogiky PedF UK
Česká společnost „Dyslexie“
Společnost pro podporu a rozvoj čtenářství CzechRAsi Vás dovolují pozvat na seminář


zaměřený na problematiku rozvoje čtenářské gramotnosti a čtenářství


PROGRAM:
Mgr. L. Krejčová: Sebepojetí jedinců s SPU
Doc. M. Ernestová: Několik inspirativních námětů z konference IRA v Kanadě
Doc. E.Opravilová: Propedeutika čtenářství a příprava na školu v předškolních vzdělávacích programech a její metodické opory
Doc.O.Zelinková: Vzpomínka na dr. Žlaba

Vystoupení jednotlivých přednášejících může být v průběhu semináře pozměněno!


Seminář se uskuteční dne 15.3.2006 ve Velkém sále (suterén)

Pedagogické fakulty UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1,

od 10 do 13,30 hodin.


Na viděnou se těší
doc. R. Wildová, dr. Anna Kucharská, doc. Olga Zelinková

Optimalizováno pro Internet Explorer, 800x600
Autor stránek: Jiří Wild