IRA


Mezinárodní sdružení pro čtení - IRA - vznikla v roce 1956 v USA. V současné době sdružuje téměř 350 000 členů v 99 zemích 4 kontinentů světa.
Členskou základnu tvoří pedagogové, spisovatelé, knihovníci, vědci a rodiče.
IRA je nevýdělečnou organizací.

Hlavním cílem je podpora procesu rozvoje čtení a čtenářství na světě prostřednictvím nejrůznějších aktivit.
Mezi nejvýznamější aktivity patří pravidelné světové konference o čtení, odborné semináře a mezinárodní projekty (např. Čtením a psaním ke kritickému myšlení-RWCT, projekt podpory čtení romské populace - Roma Project).

IRA pravidelně vydává 5 odborných časopisů, např. The Reading Teacher orientovaný na rozvoj čtení v předškolních a školních zařízeních (ZŠ) nebo Journal of Adolescent and Adult Literacy - pro střední a odborné školství.
Vedle časopisů vydává IRA jednou za dva měsíce noviny Reading Today, které zasílá všem svým členům.

K pravidelným aktivitám patří i každoroční udělování ceny za významnou publikační nebo vědeckou činnost podporující čtení a čtenářskou gramotnost.

IRA vydává každý rok průměrně 12 odborných knih, videokazety a kolem stovky dalších příruček věnovaných problémům čtení.

Úřadující prezident:   Donna Ogle

Adresa:   International Reading Association
800 Barksdale Road
PO Box 8139
USA
Tel.: +302 731 1600
Fax: +302 731 1057
E-mail: 74673.3646@compuserve.com
http://www.reading.org


Optimalizováno pro Internet Explorer, 800x600
Autor stránek: Jiří Wild