Spolupráce s partnery

RWCT /Čtením a psaním ke kritickému myšlení/

Výbor CzechRA plánuje spolupráci s projektem RWCT. Tato spolupráce by měla být zaměřena především na oblast dalšího vzdělávání učitelů.
O její konkrétní podobě bude výbor informovat prostřednictvím internetových stránek.


KDK /Klub dětských knihoven/

Spolupráce s KDK je zaměřena na propojení školního vyučování a využití knihoven.
Do této spolupráce se zapojí studenti jednotlivých pedagogických fakult.

Další formou spolupráce je participace na přípravě a realizaci významných oslav : Den knihy , Den čtenářství atd.

Výbor CzechRA se zapojí i do spolupráce na úrovni výzkumné činnosti (společně s VŠ pedagogy a studenty PedF) - např. výzkum čtenářských zájmů žáků.


Česká sekce IBBY

Výbor CzechRA navázal aktivní spolupráci s Českou pobočkou IBBY.
Nejvýznamějšími společnými aktivitami budou odborné semináře zaměřené na dětskou literaturu a její funkci v životě dětí a také na další aktuální témata související s rozvojem čtení a čtenářství ve společnosti.Optimalizováno pro Internet Explorer, 800x600
Autor stránek: Jiří Wild