Výbor CzechRA


Od května 2000 pracuje výbor CzechRa v novém složení :

PaedDr. Radka Wildová,CSc. - předseda
/UK PedF Praha, Katedra primární pedagogiky/
e-mail: radka.wildova@pedf.cuni.cz
PhDr. Marie Ernestová,CSc. - místopředseda, reprezentant CzechRA do IDEC
/JČU České Budějovice, Katedra anglického jazyka/
e-mail: ernest@pf.jcu.cz
Božena Blažková (reprezentant Klubu dětských knihoven)
/knihovnice ZŠ Pardubice- Závodu míru 1951/
e-mail: zszavm.knihovna@supce.cz
Mgr. Milada Matějovicová (reprezentant České sekce IBBY)
/ředitelka nakladatelství AMULET/
e-mail: amulet@pha.inecnet.cz
Doc. PhDr. Eva Opravilová,CSc.
/UK PedF Praha, Katedra primární pedagogiky/
Mgr. Drahoslava Pechová
/UK PedF Praha, Katedra české literatury/
PhDr. Marie Rauchová (reprezentant MŠMT)
/odbor základního školství MŠMT/
PhDr. Olga Zelinková, CSc. (reprezentant České společnosti Dyslexie)
/soukromý poradenský pracovník/
Mgr. Jitka Krejčí, ZŠ Klánovice
/odbornice z praxe/Optimalizováno pro Internet Explorer, 800x600
Autor stránek: Jiří Wild